Wyjazd integracyjny

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym w Myślenicach zaprasza członków Koła oraz podopiecznych do udziału w imprezie integracyjno – kulturalnej w
Restauracji „Lipowy Dwór” w miejscowości Chrusty koło Kielc. Czytaj dalej

Dostępność