Metody pracy

Metody terapii:

  • stymulacja Polisensoryczna w sali Doświadczeń Świata
  • terapia zaburzeń sensorycznych SI
  • terapia EEG BIOFEEDBACK
  • alternatywne i/lub zastępcze (AAC) systemy wspomagań komunikacji np. MAKATON, PCS, BLISSA.
  • metody Ruchu Rozwijającego wg. W. Scherbourne.
  • metody Reedukacji Nerwowo-Mięśniowej
  • NDT-Bobath, PNF

 

    Dostępność