Podstawowe informacje

Ramy organizacyjne:

Oddział Wsparcia dla Dorosłych jest placówką wsparcia dziennego dla osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym. Uczestnikami zajęć są osoby dorosłe, które ze względu na poziom niepełnosprawności nie mogą uczestniczyć w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Dojazd na zajęcia uczestnicy organizują we własnym zakresie. Udział w zajęciach jest nieodpłatny. W miesiącu lipcu obowiązywała tygodniowa przerwa urlopowa.

 

Głównym celem działań rehabilitacyjnych dla tego Oddziału jest rozwijanie i podtrzymanie posiadanych umiejętności uczestników zajęć, rozwijanie i podtrzymywanie samodzielności w miarę posiadanych możliwości podopiecznego, diagnozowanie potrzeb sfery ruchowej, zapobieganie pogłębianiu się dysfunkcji narządu ruchu, usprawnianie fizyczne, psychiczne oraz społeczne osób niepełnosprawnych.

 

Uczestnicy zajęć

W zajęciach organizowanych w Oddziale Wsparcia dla Dorosłych uczestniczy łącznie 16 osób.

Wszyscy podopieczni mają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Do schorzeń współistniejących z upośledzeniem umysłowym należą m.in: mózgowe porażenie dziecięce, małogłowie, zespoły genetyczne, padaczka, niedowłady kończyn, skoliozy, wady wzroku.

W pełni samodzielnych ruchowo jest 7 osób (poruszanie się w pomieszczeniach, wyjścia poza dom, na spacery) Stale na wózku inwalidzkim poruszają się 4 osoby, 5 osoby poruszają się w pomieszczeniach z pomocą, natomiast na dłuższe dystanse wymagają zaopatrzenia w wózek.

 

Pracownicy

W oddziale zatrudnionych jest 7 osób,

Stałą kadrę Oddziału wsparcia stanowią:

terapeuci, rehabilitant, opiekun osoby niepełnosprawnej, psycholog, logopeda, koordynator- kierownik Oddziału.

Baza lokalowa
W roku 2013 zmieliliśmy naszą siedzibę.
Do listopada 2013r siedziba Oddziału Wsparcia mieściła się w Myślenicach, ul. Żwirki i Wigury 8. Zajęcia odbywały się na parterze wolnostojącego domu, o powierzchni ok. 130 m2. Lokal składał się z następujących pomieszczeń: 2 sale do pracy, sala rehabilitacyjna, kuchnia z jadalnią, szatnia, łazienka. Uczestnicy mieli także do dyspozycji ogród.
Od grudnia 2013 roku Oddział Wsparcia ma swoją siedzibę w budynku Żłobka Samorządowego, os. 1000-lecia 18a. Lokal o powierzchni ok. 170 m2 składa się z 2 sal  teru tycznych (o  powierzchni 40m2 każda), sali rehabilitacyjnej, gabinetu psychologa /logopedy, biura, 2 łazienek, zaplecza socjalnego, szatki i wózkowni. Uczestnicy mają także do dyspozycji ogródek.  Znacząco poprawił się komfort pracy.

<<GALERIA Z OTWARCIA>>

Oddział Wsparcia dla Dorosłych
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Myślenicach
os. 1000-lecia 18a
32-400 Myślenice
tel. 509 602 467
e-mail: oddzialwsparcia@gmail.com
www.psouumyslenice.pl
www.facebook.com/MagicznyDom

Zapraszamy również do obejrzenia filmów o Naszym Oddziale:
http://www.youtube.com/watch?v=dz74I2Qvn2Q
oraz film o Wolontariacie:
http://youtu.be/Ldj_PMDj_rw