Historia

Zdeterminowani rodzice dzieci niepełnosprawnych z poszczególnych gmin powiatu myślenickiego postanowili sprawy swoich dzieci wziąć w swoje ręce. Pragnęli zapewnić im możliwość nauki, rehabilitacji, umożliwiając przez to zdobycie względnej samodzielności. Dlatego też w :

06.08.2003 roku – odbyło się pierwsze spotkanie grupy inicjatywnej rodziców, której celem było założenie Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i złożenie odpowiednich dokumentów do Zarządu Głównego PSOUU w Warszawie.

27.09.2003 roku –  Zarząd Główny PSOUU w Warszawie dokonuje rejestracji Koła Terenowego w Myślenicach, Prezydium Zarządu Głównego Uchwałą Nr 33 powołuje Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Myślenicach.

14.11.2003 roku – następuje rejestracja Ośrodka Rahbilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Starostwie Powiatowym i wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

01.01.2004 roku – OREW rozpoczyna działalność, 18 rodziców podpisuje porozumienia o przekazaniu dziecka do Ośrodka, w którym kontynuowana jest edukacja zgodnie z Ustawą o Oświacie dostosowana do możliwości psychofizycznych, a terapia i rehabilitacja /wielopłaszczyznowa/ staje się jej nieodłącznym elementem.

28.10.2004 roku – następuje podpisanie Umowy Najmu części budynku należącego do byłego Żłobka z Burmistrzem Miasta i Gminy Myślenice. Koło PSOUU prowadzi w nim Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy. Otrzymuje 5 sal oraz szatnie.

17.02.2007 roku – Zarząd Główny wyraża zgodę na wystąpienie przez Zarząd Koła PSOUU w Myślenicach do Sądu Rejestrowego z wnioskiem o wpisanie Koła do rejestru Stowarzyszeń.

17.05.2007 roku – Koło PSOUU otrzymuje osobowość prawną KRS 0000280606

29.11.2007 roku – otrzymuje status organizacji pożytku publicznego.

01.09.2010 roku Zarząd Koła PSOUU w Myślenicach powołał Oddział Wsparcia – oddział przeznaczony dla podopiecznych, którzy ukończyli 25 rok życia.

13.08.2010

Uzyskanie pozwolenia na budowę nowego budynku Orew-u

06.09.2011

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę i rozpoczęcie budowy nowego budynku Orew-u

06.09.2011 roku – rozpoczynamy budowę wymarzonego Ośrodka GALERIA

09.2013

Koło PSOUU w Myślenicach otrzymuje tytuł SUPER LODOŁAMACZA 2013 za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Zdaniem Kapituły działalność Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny do naśladowania.

21.10.2013

Zakończenie budowy budynku Orew

25.11.2013

Przeprowadzka do nowej siedziby Orew

07.12.2013

Uroczyste otwarcie nowego budynku Orew z udziałem władz samorządowych, rodziców, dzieci, pracowników oraz przyjaciół –  GALERIA

15.09.2015

Zmiana nazwy z: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach na Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Myślenicach

01.12.2016

Po sześciu latach starań otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy „Magiczny Dom

16.10.2018

Jubileusz 15-lecia Stowarzyszenia

Zapraszam również do obejrzenia filmu w którym ukazana jest praca w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym oraz przybliżona jest historia

 

<<<<FILM>>>>

    Dostępność