Zrealizowane projekty

  1. Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z upośledzenie umysłowym w Oddziale  Wsparcia przy Zarządzie Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym w Myślenicach, dofinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 5
czas realizacji: 1 kwietnia 2012 – 31 marca 2013r
Kwota dofinansowania (całkowita) 209 395,2 zł
 
  1. „Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie w Oddziale wsparcia dla dorosłych” dofinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 11
Czas realizacji: 1 kwietnia 2013 – 31 marca 2014
kwota dofinansowania: 198428,32 zł.
  1. „W moim Magicznym Domu” dofinansowany z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2013
czas realizacji: 1 maj – 31 grudzień 2013r
kwota dofinansowania: 149 990zł
  1. „Otwórzcie przed nami życie”: dofinansowany ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Oparcie społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”
czas realizacji : 1 czerwca – 31 grudnia 2013r
Kwota dofinansowania: 49 000zł