Rodzaje prowadzonych zajęć

Oddziale Wsparcia prowadzone są następujące rodzaje zajęć:
  1. terapia zajęciowa
Podczas pobytu w Oddziale Wsparcia uczestnicy biorą udział w różnych formach zajęć z których największą część stanowią zajęcia terapeutyczne- terapia zajęciowa. Terapia zajęciowa obejmuje pewne określone czynności o charakterze zajęć fizycznych lub umysłowych prowadzone przez fachowców w danej dziedzinie, które mają na celu przywrócenie lub utrzymanie podopiecznego w dobrej sprawności fizycznej i psychicznej.

 

  1. zajęcia rehabilitacyjne
Celem naszych działań jest nie tylko dążenie do rozpoznania występujących zaburzeń ruchu / niepełnosprawność fizyczna / obniżonego lub wzmożonego napięcia mięśni, porażeń, niedowładów ale utrzymywanie funkcji już osiągniętych, dążyć do uzyskania jak najlepszych umiejętności poprawiających jakość życia. Staramy się je wspierać poprzez prowadzenie gimnastyki leczniczej opartej na uznanych koncepcjach neurofizjologicznych, ćwiczenia bierne, czynne. Instrumentami we wspieraniu rehabilitacji są: sprzęt zestawu terapii „MASTER”, sprzęt do nauki chodu, pionizatory, piłki, wałki, materace, sprzęt firmy „Thera band”.

 

  1. wsparcie psychologiczne
Terapia psychologiczna prowadzona w Oddziale Wsparcia ma na celu stymulację funkcji intelektualnych, rozwijanie sfery emocjonalnej, poprawę koncentracji, stymulacje rozwoju poznawczego i społecznego.
Podstawowym celem wsparcia psychologicznego w projekcie są stałe ćwiczenia związane z procesami pamięci, koncentracji uwagi, operacji myślowych oraz motywacji.

 

  1. wsparcie logopedyczne

 

Celem wsparcia logopedycznego jest usprawnienie procesu komunikacji w stopniu umożliwiającym podopiecznym samodzielne radzenie sobie w życiu.
Podstawą postępowania terapeutycznego wobec podopiecznych jest zapewnienie im jak najpełniejszego kontaktu z otoczeniem a także wspieranie i podtrzymywanie nabytych dotąd umiejętności komunikacyjnych, utrwalanie ich, oraz rozwijanie a także zapobieganie regresowi.
W przebiegu zajęć stosowane są różne metody pracy w celu maksymalnego usprawniania podopiecznych.
Ważnym aspektem pracy w Oddziale Wsparcia dla Dorosłych jest współpraca z rodzinami podopiecznych.
Nasze działania nakierowane są także na współpracę ze środowiskiem lokalnym poprzez działania wolontariuszy, współpracę ze szkołami, instytucjami i urzędami.

 

    Dostępność