Nowy Ośrodek – Historia Budowy

BUDOWA NOWEGO OŚRODKA – akcja „Budujemy Razem”

Z uwagi na coraz większą liczbę dzieci uczęszczających do naszego ośrodka i z myślą o ich przyszłości rozpoczęliśmy budowę nowoczesnego budynku dostosowanego do ich możliwości i potrzeb. Obecnie nasze warunki lokalowe są niewystarczające nie posiadamy własnego lokum, a wynajmowane przez nas pomieszczenia są niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Niestety na budowę i wyposażenie tak dużej inwestycji potrzebujemy wsparcia finansowego. Zwracamy się zatem z prośba o pomoc sfinansowaniu naszej budowy.

Będziemy bardzo wdzięczni za wszelką pomoc.

Przelewów pieniężnych można dokonać na numer konta bankowego:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Myślenicach

Bank Spółdzielczy w Wieliczce
Oddział Myślenice
32-400 Myślenice, ul. Rynek 16

nr konta: 38 8619 0006 0020 0816 1311 0004

tytułem przelewu: Budujemy Razem

A tak wyglądała budowa Ośrodka w etapach.
I ETAP BUDOWY – Galeria
II ETAP BUDOWY – Galeria

 

    Dostępność