Zarząd

Nazwisko

Pierwsze Imię

Drugie Imię

Funkcja

Karniowski

Paweł

Adam

Przewodniczący Zarządu Koła

Ślęczka

Katarzyna

Wice Przewodnicząca Zarządu Koła

Podsiadło

Marta

Sekretarz Zarządu Koła

Górka

Janina

Skarbnik Zarządu Koła

Piąstka

Stanisława

Renata

Członek Zarządu Koła

Miąsko

Agnieszka

Członek Zarządu Koła

Zięba

Paweł

Marek

Członek Zarządu Koła

Jamróz

Marcin

Członek Zarządu Koła