Walne Zebranie Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

W dniu 14.04.2016 siedzibie Domu Katolickiego im. Prałata Józefa Bylicy w Myślenicach odbyło się Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Na 147 członków przybyło 63 członków co stanowiło 43%.ogólnej liczby wszystkich członków. Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z działalności Koła za 2015 rok oraz sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

    Dostępność