Ogłoszenie na przetarg – Aktualizacja !!!

W dniu dzisiejszym ogłoszono na nowo przetarg na:

„OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ,
SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO, PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH DLA INWESTYCJI
PN. “Budowa Centrum Wsparcia PSONI Koło w Myślenicach”.”

Zamówienie publiczne dostępne pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-668b4dc5-52ce-11ee-a60c-9ec5599dddc1

    Dostępność