Zajęcia Dźwiękoterapii

Zajęcia dźwiękoterapii – stymulowanie falami dźwiękowymi prowadzone przez panią Monikę Doroszkiewicz.

    Dostępność