Wycieczka do ZOO

W dniu 16 Października grupa przedszkolna zorganizowała dla całego

Ośrodka wyjazd do Ogrodu zoologicznego w Krakowie z okazji „Dnia Zwierzaka”

    Dostępność