Wizyta Profesor Jean Marie Novak z Uniwersytetu w Kalifornii

W miesiącu czerwcu odwiedziła nasz Ośrodek prof. Jean Marie Novak z Uniwersytetu w Kalifornii w USA.Odwiedziny te połączone były z hospitacją zajęć prowadzonych przez specjalistów: logopedów, psychologów,oligofrenopedagogów, prowadzących dzieci upośledzone intelektualnie w stopniu znacznym i umiarkowanym ze sprzężeniami, gdzie wśród sprzężeń dominował Autyzm. Przez okres 1 tygodnia zajęcia poświęcone były sposobem komunikacji z dzieckiem autystycznym. Obecność Pani Profesor była dla nas wszystkich ciekawym doświadczeniem jak i utwierdzeniem nas, iż praca nasza to w życiu każdego z nas jest czymś więcej . Dlatego też pozwalamy sobie na załączenie opinii Pani Profesor.

 

 

    Dostępność