Święto Pieczonego Ziemniaka

W dniu 17.09.2014 jak to już stało się tradycją w naszym Ośrodku zostało zorganizowane ognisko w Bogdanówce w leśniczówce. Wszystkie dzieci z naszego Ośrodka wyjechały do Bogdanówko ok godziny 9:30.

Na miejscu było już rozpalone ognisko i kiełbaski na ruszcie już skwierczały a ziemniaki dochodziły pomalutku w popiole.

    Dostępność