Światowy Dzień Słuchu

Światowy Dzień Słuchu odbywa się 3 marca każdego roku, aby podnieść świadomość na temat zapobiegania głuchocie i utracie słuchu oraz promować ochronę słuchu na całym świecie. Słuch jest zmysłem, w którym ucho przyjmuje fale dźwiękowe, jest to wrodzona zdolność o ile struktury je budujące nie są uszkodzone. Słuchanie zaś jest to zachowanie, ukierunkowane na to czego słuchamy (słuchania uczymy się przez całe życie).

#orew #światowydzieńsłuchu #słuch #surdopedagog #dźwięk

    Dostępność