Rozstrzygnięcie konkursu – logo Światowych Dni Młodzieży

Konkurs na najładniejsze logo Światowych Dni Młodzieży

W konkursie wzięło udział 6 grup z naszego Ośrodka, każda grupa przygotowała jedną pracę.

Komisja konkursowa po burzliwych obradach ogłosiła wyniki. Konkurs wygrała grupa Pana Marka.

GRATULACJE

 

 

    Dostępność