Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych w MOKiS

Po raz kolejny mieliśmy okazję dołączyć do widowni Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu na Przegląd twórczości Osób Niepełnosprawnych. Na wydarzeniu zawsze pojawiają się przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Osób na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Celem corocznych przeglądów artystycznych jest przede wszystkim działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka czy wreszcie prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. 

Wydarzenie to służy również promowaniu twórczości osób niepełnosprawnych, umożliwienie zaprezentowania osiągnięć a także spotkanie oraz integracja uczestników przeglądu.

Na Sali Widowiskowej Myślenickiego Ośrodka Kultury wystąpiły grupy artystyczne reprezentujące różne instytucje i Stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Na widowni natomiast gościliśmy przedstawicieli samorządu lokalnego oraz Posła na Sejm Władysława Kurowskiego oraz Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego Roberta Bylicę.

    Dostępność