Projekt „Zaczarowany Ogród”.

Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii, organizatorem konkursu jest www.gaz-system.pl, a Partnerem Konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia , https://www.facebook.com/FunduszNaturalnejEnergii.

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy reprezentujący Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Myślenicach jest laureatem konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii organizowanej przez GAZ – SYSTEM. Będziemy realizować autorski projekt pt. „Zaczarowany Ogród w OREW – hortiterapia dla osób z niepełnosprawnościami”. Jego celem jest nabycie praktycznych umiejętności sadzenia i pielęgnacji roślin, wielozmysłowe poznanie roślin, obcowanie z przyrodą, wyciszenie, redukcja stresu, poprawa ogólnego nastroju, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za rośliny, kształtowanie umiejętności racjonalnego gospodarowania wodą, gromadzenia deszczówki, wydłużenie koncentracji uwagi, integracja ze środowiskiem lokalnym, poznanie nazw roślin zielnych i ozdobnych, ich wpływu na organizm człowieka, przeznaczenie i praktyczny sposób wykorzystania.Na bieżąco będziemy informować na naszej stronie FB o przebiegu działań związanych z projektem. Na początek prezentujemy projekt „Zaczarowanego Ogrodu”.

    Dostępność