Projekt „Zaczarowany Ogród” – cz. 8

Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii, organizatorem konkursu jest www.gaz-system.pl , a Partnerem Konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia. https://www.facebook.com/FunduszNaturalnejEnergii

W „Zaczarowanym Ogrodzie” odbyły się zajęcia z uczniami realizującymi w ośrodku  I etap edukacji. Pierwsza część zajęć odbyła się w ogrodzie, a działania praktyczne w sali. W ogrodzie wychowankowie zapoznali się z pojęciem zielnik, oglądali, dotykali, wąchali zioła, poznali nazwy ziół oraz ich zastosowanie lecznicze. Wykorzystano zabawy dydaktyczne, takie jak: „Takie same liście”, „Dopasuj liście do gałązki”. Podczas pobytu w ogrodzie uczniowie ścinali gałązki ziół potrzebne do wykonania zielnika. W trakcie zajęć praktycznych dzieci wykonywały karty do zielnika z przygotowanym wcześniej tekstem, doklejali zasuszone przez aktywnych uczestników projektu zioła, dopasowywali świeże zioła do zasuszonych okazów. Dzięki ich zaangażowaniu powstał zielnik. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ogrodzie, jak i przy tworzeniu zielnika. Poprzez te zajęcia potrafią rozpoznać zioła znajdujące się w naszym ogrodzie, nabyli nowych doświadczeń zmysłowych w bezpośrednim kontakcie z przyrodą.

    Dostępność