Podziękowanie za 1%.

Podziękowanie 1%.

’’”Sama wrażliwość to za mało, żeby pomóc niezbędne jest konkretne działanie…

DARCZYŃCY Podziękowanie za 1%

Szanowni Państwo!

W imieniu naszych niepełnosprawnych dzieci oraz Zarządu koła PSONI w Myślenicach, składamy gorące podziękowania Państwu, którzy  obdarzyli nas zaufaniem i przekazali 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Przekazane środki finansowe z różnych stron Polski utwierdzają nas w przekonaniu, że nie brakuje ludzi wrażliwych, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka, a w szczególności człowieka z niepełnosprawnością.

Pozyskane środki finansowe zostaną wykorzystane zgodnie ze statutowymi celami organizacji i przeznaczone na pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Uśmiech i spokój naszych dzieci, to największa nagroda dla nas. To właśnie tacy ludzie jak Państwo, dają drugiemu człowiekowi nadzieję i miłość.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Myślenicach istnieje dzięki Waszej hojności! 
a  wsparcie niepełnosprawnych dzieci i ich rodzinom  może być profesjonalna i może obejmować  wszystkie obszary ich życia.

Rocznie wspieramy się ponad 250 osób oraz Ich bliskich, a 1% Państwa podatku pomaga nam m.in. dofinansować programy rechablitacyjne, dzięki którym możemy poprawiać komfort życia naszych dzieci.

Dziękujemy za wspieranie naszej misji. Dzięki Państwu otrzymujemy zastrzyk nadziei i nowej energii do działania na rzecz bardzo potrzebujących naszego wsparcia osób!

Nasze serca pełne są wdzięczności za to, że pomoc niepełnosprawnym znajduje Państwa zrozumienie i wyraża się konkretnym działaniem. Dziękujemy za wielkie i wrażliwe serce i życzymy dużo zdrowia i pomyślności na każdy dzień życia.

Będziemy Państwu wdzięczni za pamięć i wsparcie w formie 1% podatku w przyszłym roku podatkowym.

Z wyrazami wielkiej wdzięczności

Marcin Jamróz

Przewodniczący Zarządu Koła PSONI w Myślenicach.

    Dostępność