Odział Przysposabiający do Pracy

Oddział przysposabiający do pracy dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi prowadzony w OREW od roku 2008

Przygotowujemy młodzież do pełnienia różnych ról społecznych i aktywnego dorosłego życia. Kształcenie osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów.
W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z pracą uczniowie nasi uczestniczą w zajęciach przysposobienia do pracy realizowanych w pracowniach: krawieckiej, komputerowej, kulinarnej, rękodzieła oraz zajęciach praktycznych poza ośrodkiem w zakładzie pracy .
Pracownia Krawiecka
Głównym celem zajęć w pracowni krawieckiej jest zapoznanie z przyborami i narzędziami krawieckimi, rodzajami tkanin, a także nabycie umiejętności szycia ręcznego z zastosowaniem różnych ściegów oraz obsługa maszyny do szycia, w zakresie dostępnym indywidualnym możliwościom psychofizycznym poszczególnych uczniów.
Pracownia Komputerowa
Głównym celem zajęć w pracowni komputerowej jest nabywanie umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami (myszka, klawiatura, pendrive, drukarka) oraz obsługa podstawowych programów (Word, Paint).
Pracownia Kulinarna
Głównym celem zajęć w pracowni kulinarnej jest wykorzystywanie i zastosowanie różnych form gotowania, smażenia i pieczenia. Uczniowie nabywają i utrwalają umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD.  Poznają zasady estetycznego nakrywania do stołu, dekoracji potraw oraz prawidłowego zachowania się przy stole podczas spożywania posiłku.
Prowadzona jest książka kucharska, zapraszamy do wypróbowania naszych przepisów.
KSIAZKA KUCHARSKA
Pracownia Rękodzieła
Głównym celem zajęć w pracowni rękodzieła jest poznawanie różnych metod i technik wykonywania przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych. Poprzez udział w zajęciach uczniowie rozwijają zręczność oraz koordynację wzrokowo-ruchową.
Zajęcia praktyczne w zakładzie pracy „Inter zoo” w Osieczanach
Głównym celem zajęć praktycznych jest przygotowanie ucznia do pełnienia roli społecznej, jaką jest bycie pracownikiem. Dzięki uprzejmości właściciela zakładu pracy „Inter zoo” producenta klatek i innego asortymentu dla zwierząt, w Osieczanach, pana Tadeusza Sawickiego, uczniowie uczestniczą w poznawaniu typowych sytuacji związanych z wykonywaniem określonych czynności na danym stanowisku pracy. Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną są w stanie pełnić rolę pracownika, wymagają jednak odpowiedniego wsparcia, które daje siłę, odwagę, przyczynia się do rozwoju, poczucia sprawstwa, niezależności oraz wiary we własne możliwości. Cenną sprawą jest integracja z pracownikami wymienionego zakładu pracy.

    Dostępność