Nowe Projekty

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

 

„Wspólnie dla dziecka niepełnosprawnego intelektualnie – możemy więcej stosując Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”.

Realizacja zadania publicznego wynikająca ze zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów daje szansę realizacji zadania właśnie w formie warsztatów pt. „Wspólnie dla dziecka niepełnosprawnego intelektualnie – możemy więcej stosując Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”.

Zajęcia warsztatowe będą mieć charakter edukacyjno – rehabilitacyjny, w których to matki/ojcowie oraz ich dzieci w wieku przedszkolnym wspólnie będą uczestniczyć w zajęciach mających na celu poznanie w teorii i praktyce Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Dogoterapia i hipoterapia metodami wspierającymi rehabilitację”

Zadaniem publicznym jest prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek. To szansa dla stowarzyszeń, których zadaniem między innymi jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jedną z form działalności jest rehabilitacja. Przybierać powinna takie formy oddziaływań rehabilitacyjnych, które będą wspierać standardowe modele rehabilitacji. Dlatego też dogoterapia i hipoterapia zaliczana jest do ważnych metod wspierających rehabilitację we wszystkich jej płaszczyznach. Jest elementem wspierającym funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej intelektualnie tak w jej rozwoju społecznym, a nawet i zawodowym.

Rekreacja osób niepełnosprawnych alternatywą na realizacje potrzeb w zakresie organizacji wolnego czasu całej rodziny w rozwoju aktywności fizycznej i prawem dążenia do samorealizacji”.

Realizacja zadania publicznego polegająca między innymi na organizacji imprez o charakterze kulturalno – sportowo – turystyczno – rekreacyjnych daje możliwość zorganizowania wypoczynku dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym /ze sprzężeniami/ oraz głęboko niepełnosprawnym intelektualnie. Wyżej wymienieni realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach. Celem tego zadania jest umożliwienie organizacji wybranych działań, które w ramach różnorodnych zajęć rekreacyjnych będą wspierać aktywność dziecka intelektualnie niepełnosprawnego. Aktywność każdego dziecka, a szczególnie niepełnosprawnego intelektualnie jest ważnym elementem prawa do korzystania z jej różnorodnych form, tak aktywności społecznych, jak i dostępu do instytucji, placówek, które z jednej strony dają możliwość czynnego spędzania czasu jak i wypoczynku, czy dostępu do dóbr kultury.

    Dostępność