Konkurs na „Własnoręcznie wykonaną pracę dydaktyczną”

W dniu 17 luty komisja w składzie Pani Dyrektor Teresa Chłosta, Pan Przewodniczący Paweł Karniowski, Pani Marta Podsiadło oraz Pani Wice Dyrektor Agata Wójtowicz ogłosiła zwycięzców konkursu na:

 

„Własnoręcznie wykonaną pracę dydaktyczną”

Nagrodzone Osoby:

 

I miejsce

Pani Elżbieta Wójcik-Jackowska oraz Joanna Łapa  za: 

pomysłowość, funkcjonalność oraz różnorodność rozwiązań w wykonywanych pomocach dydaktycznych oraz możliwości zastosowania ich w codziennej pracy

 

II miejsce

Pani Magdalena Rozum oraz Izabela Mistarz za:

wykonanie ciekawej oraz funkcjonalnej pomocy dydaktycznej.

III miejsce

Pani Anna Depta oraz Kinga Raczek-Jaśkowiec za:

wykonanie pomocy dydaktycznej o sensorycznym oddziaływaniu.

Nagrody Specjalne:

 

  • Irmina Buczek – Nagroda specjalna za zaangażowanie w zdobywaniu środków na pomoce dydaktyczne

  • Agnieszka Krzysik – Nagroda specjalna za zaangażowanie podopiecznych w wykonanie pomocy dydaktycznych

  • Monika Mirek – Nagroda specjalna za umiejętność zastosowania nietypowych materiałów w pracy dydaktycznej

  • Agnieszka Gierek-Kęsik –  Nagroda specjalna za zaangażowanie w zdobywaniu środków na pomoce dydaktyczne

 

    Dostępność