INFORMACJA !!!

Szanowni Państwo.
Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Myślenicach informuję że w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dziennik Ustaw z 9 kwietnia 2020r. poz. 645). Wobec powyższego pragnieniem Państwa poinformować że kształcenie na odległość będzie odbywało się do 26 kwietnia 2020r. O dalszych informacjach i decyzjach będziemy informować na bieżąco.
W imieniu Zarządu Koła PSONI w Myślenicach:
Marcin Jamróz

    Dostępność