„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu poprawę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę altany grillowej w Myślenicach do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Budowa nowej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskaliśmy środki na budowę altany.

    Dostępność