Decyzja Wojewody Małopolskiego – Zawieszenie działalności ŚDS